Kako izgleda čas na konverzacijskom klubu?

Hajde da počnemo od toga šta je zapravo konverzacijski klub.

 To je klub koji se sastaje jednom nedeljno – za sada subotom u dva termina: u 10:00 i 18:00. U klubu u jednom terminu ima mesta za maksimalno pet osoba koje su na istom ili sličnom nivou znanja i približno tečno govore engleski jezik. Pre nego što se pridruže na prvom času, polaznici rade samoprocenu svog znanja i nivoa ili zakazuju besplatnu konsultaciju kako bi se njihov nivo u komunikaciji odredio. Na samom času razgovara se o temi koja se određuje najranije na prethodnom času a najkasnije 24sata pred sam čas. 

O kakvim temama se razgovara i kako se napreduje?

 Teme su svakodnevnog tipa, a one o kojima smo do sada razgovarali i bile su o čitanju knjiga, gledanju filmova, o manirima, kulturnim razlikama, poštovanju i kulturi, rizicima kroz koje prolazimo u svakodnevnom životu, i tako dalje.
Kroz ovakve svakodnevne teme svaki učesnik na konverzacijskog klubu ima priliku izrazi svoje mišljenje i ideje, da učestvuje u debatama sa drugim polaznicima (na pristojan i uljudan način), da dobije ispravke grešaka koje napravi u komunikaciji i objašnjenje ispravki kako bi iz istih mogao da napreduje i unapredi svoje znanje engleskog jezika. Na konverzacijskog klubu se ne uče lekcije iz gramatike i vokabulara, ali na svakom času se nauči nešto gramatike, rečnika, kao i ispravnog izgovora kroz slušanje drugih polaznika i ispravke koje pruži nastavnik.

Kakve aktivnosti su uključene u toku jednog časa engleskog jezika na konverzacijskom klubu?

Poenta učešća u konverzacijskog klubu jeste da se unaprede komunikacijske veštine na engleskom jeziku u prijatnoj atmosferi.
Svaki čas engleskog jezika na konverzacijskog klubu započinje sa dobrodošlicom i upoznavanjem u koliko u grupi ima novih učesnika. Zatim se zagrevamo odgovarajući na pitanja vezana za temu i postavljajući odabrana pitanja drugim učesnicima. Jedna od kasnijih aktivnosti je igra uloga (role play) u kojoj svaki učesnik ima svoju ulogu i u njoj komunicira sa svojim partnerom u komunikaciji. Poenta ove aktivnosti jeste da razvijamo kreativnost i da se ponekad stavi moju poziciju drugačiju od naše. Poenta je takođe da se što više izražavamo na engleskom jeziku i da se zabavimo.
Sam čas traje 50 minuta i za njega nije potrebna nikakva priprema, ali za one koji vole da znaju o čemu će razgovarati vole malo i da se pripreme postavljamo materijal koji će se koristiti na času 24 sata unapred. Većinu grešaka i ispravki koje se naprave u toku časa nastavnik piše u deo za poruke u samoj platformi, te svaki učesnik može da kopira i sačuva iste ukoliko želi da ih upotrebi za dalji napredak i vežbu.
Nakon svakog časa, nastavnik postavlja video zapis našu platformu i dodeljuje dozvolu svakom učesniku da video zapis preuzme na svoj uređaj u roku od 48 sati. Ovaj video zapis učesnici, i oni koji su možda propustili časa imali su rezervisano mesto, mogu da preslušaju nove neke rečenične strukture koje su im se dopale ili jednostavno ponovo uživaju u atmosferi sa samog časa. 

Koliko traje ovaj program za učenje engleskog jezika?

Učenje engleskog jezika na ovakav neformalan način jeste opuštenije tipa nego učenje na bilo kakvom formalnom kursu. Učesnici mogu da biraju da li će prisustvovati samo na jednom času, uključivati se povremeno časovima ili za sebe obezbediti mesto za ceo mesec ili nekoliko meseci unapred. To im daje određenu dozu fleksibilnosti i slobode. Ipak bitno je napomenuti da je napredak moguć uz istrajnost i često učešće u komunikaciji, dok samo povremeno učešće na konverzacijskog klubu može biti korisno u smislu održavanja samopouzdanja u komunikaciji kada smo već na relativno visokom nivou.

 

Ukoliko imate neka pitanja vezana za konverzacijski klub na engleskom jeziku u našem online centru za učenje engleskog jezika, slobodna net kontaktirajte i biće nam više nego drago da vam odgovorimo i razjasnimo sve nedoumice. Ukoliko želite da nam se pridružite možete više o cenama i trenutno dostupnim terminima saznati na linku.