fbpx

Poslovni engleski i opšti engleski - Sličnosti i razlike

 

 

Poznavanje poslovnog engleskog može Vam otvoriti mnoga vrata u poslovnom svetu i doprineti da budete još uspešniji u onome što radite. Učenje opšteg engleskog jezika omogućiće Vam da se vrlo lako sporazumete u kojoj god zemlji da se nalazite. Ako želite da učite engleski, a niste sigurni koji kurs da odaberete, odnosno koju vrstu engleskog jezika da učite, pročitajte ovaj tekst do kraja. Mi ćemo pokušati da Vam što bolje pojasnimo šta je uopšte poslovni engleski, po čemu se razlikuje u odnosu na opšti engleski, a šta je to što im je zajedničko.

Opšti engleski

Na kursu opšteg engleskog uvežbavaju se podjednako sve jezičke veštine – govor, slušanje, čitanje i pisanje. Opšti engleski odnosi se na engleski jezik koji se koristi u svakodnevnoj komunikaciji i koji može poslužiti tokom privatnih putovanja, za ćaskanje sa prijateljima i porodicom, za kupovinu putem interneta, a preko inostranih veb-sajtova; za čitanje knjiga u originalu ili gledanje filmova bez prevoda. Ukoliko engleski učite isključivo iz takvih ličnih, privatnih razloga, nema potrebe da učite poslovni engleski, već se radije opredelite za opšti ili konverzacijski engleski.

Poslovni engleski

Dobro poznavanje opšteg engleskog nije dovoljno kada želite da svoju karijeru izgradite u inostranstvu, pa i kod nas, budući da velik broj naših kompanija sarađuje sa klijentima iz inostranstva. Poslovni engleski je vrsta engleskog koja se koristi u različitim poslovnim situacijama i profesijama. Na kursu poslovnog engleskog vežba se usmena i pisana komunikacija, a upotrebljava se u poslovima iz različitih oblasti, kao što su pravo, bankarstvo, međunarodna trgovina, računovodstvo, marketing… Zapravo, koristan je u bilo kom poslu u kom je poznavanje engleskog jezika poželjno ili čak ključno za napredovanje u daljoj karijeri.

Kome je kurs poslovnog engleskog namenjen?

Kurs poslovnog engleskog namenjen je svim polaznicima koji žele da unaprede svoja znanja i veštine u vezi sa poslom koji se bave, a koji podrazumeva rad sa inostranim klijentima ili saradnicima. Ukoliko planirate da svoju karijeru ostvarite u inostranstvu, poznavanje poslovnog engleskog jezika biće neophodno.

Kako izgleda kurs poslovnog engleskog i zašto ga upisati?

Pored toga što ćete naučiti nov vokabular, odnosno nove termine koji su u usko vezani za Vašu profesiju, savladaćete usmenu i pisanu komunikaciju, pa samim tim i različite poslovne veštine, kao što je vršenje pregovora, učestvovanje u važnim sastancima i konferencijama ili obavljanje razgovora za posao i telefonskih razgovora. Naučićete kako da napišete radnu biografiju (CV), poslovni mejl, izveštaje ili da vodite prezentacije.

Naša škola Vam pruža mogućnost da  učite poslovni engleski online, putem virtuelne učionice kojoj možete pristupiti gde god da se nalazite, pa tako i iz svoje kancelarije. Kurs će biti prilagođen Vašem nivou znanja engleskog jezika i Vašim potrebama i željama.

Sličnosti i razlike u odnosu na opšti engleski

Razlike u stilu – formalna i neformalna varijanta engleskog jezika

Poslovni engleski je mnogo formalniji od opšteg. U opštem engleskom jeziku može se čuti i upotreba američkog ili engleskog slenga, koji je krajnje neformalan i stoga se neće javiti u formalnim, poslovnim situacijama.

Stilske razlike odnose se kako na govoreni, tako i na pisani oblik engleskog jezika. Na primer, kada pišemo pismo ili mejl prijateljima, način obraćanja će biti daleko prisniji i opušteniji nego kada komuniciramo u poslovne svrhe, gde obe strane drže određenu distancu i koriste „stroži“, formalniji ton.

Vokabular

Vokabular poslovnog i konverzacionog engleskog veoma se razlikuju. Kada učite poslovni engleski, učićete pre svega stručne termine koji će Vam biti neophodni za rad u struci. Kod opšteg engleskog, fokus će biti na konverzaciji koja se koristi u svakodnevnim situacijama. U opštem i poslovnom engleskom česta je upotreba sinonima – različitih reči koje imaju isto značenje.  Tako ćete u kursu poslovnog engleskog proširiti svoj vokabular, te naučiti kako da se izražavate na formalan način i da Vas saradnici upamte kao nekog ko je ozbiljan i profesionalan u poslu kojim se bavi.

Kao što to možete učiniti i sa opštim engleskim, tako možete napraviti sopstveni rečnik sa poslovnim rečima i izrazima. Kada čitate stručnu literaturu, nemojte obraćati pažnju samo na ideju teksta, već tragajte za novim rečima i frazama i zapišite ih. To Vam može odlično poslužiti kada ponovo budete čitali neki novi tekst ili kao podsetnik koji možete pogledati pred razgovor za posao.

Gramatika

Nema značajnih razlika kod ova dva tipa engleskog jezika kada je gramatika u pitanju. Sva gramatička pravila koja ste usvojili učeći opšti engleski, važiće i kada je u pitanju engleski za posao.

Ipak, u nezvaničnim situacijama u kojima koristite konverzacijski engleski, niko Vam neće zameriti ako se slučajno ogrešite o neko gramatičko pravilo i upotrebite pogrešno glagolsko vreme, dokle god se možete sporazumeti sa sagovornikom. Kada je reč o engleskom koji se koristi u poslovne svrhe, važno je da budete što tačniji, jer biste u suprotnom mogli ostaviti utisak da ste nezainteresovani ili neozbiljni. Ovo se takođe odnosi na pravopis. Kada pišete poslovni mejl, potrudite se da u njemu bude što manje (ili najbolje da uopšte ne bude) pravopisnih grešaka.

Kao što je već rečeno, ne morate učiti poslovni engleski ukoliko za tim nema potrebe. Ali svakako da ova dva tipa engleskog ne isključuju jedan drugi, pa ukoliko ste već prethodno savladali gramatička pravila iz opšteg engleskog, biće Vam lakšte ako se odlučite za kurs poslovnog engleskog i moći ćete više da se koncentrišete na poslovnu terminologiju.

Kurs opšteg engleskog je sveobuhvatniji, a kurs poslovnog engleskog relevantniji za klijenta

Kurs opšteg engleskog je sveobuhvatniji i pomaže opštu jezičku kompetenciju, dok je kurs poslovnog engleskog relevantniji za klijente i više je usmeren na konkretnu poslovnu situaciju i trenutno ili potencijalno radno mesto klijenta.

Teme koje se obrađuju na času

Kod generalnog (opšteg) engleskog na času se obrađuju teme iz života: porodica, opisivanje ljudi koje poznajemo, opis nekog događaja, školovanje, zabava i slično. Kod poslovnog engleskog, teme su isključivo poslovne prirode – tražanje posla u struci, poslovni sastanak, intervju za posao, pisanje poslovnog mejla ili radne biografije, poslovni pregovori itd.

Motivacija

Verovatno je da ćete, kada učite engleski za posao, imati veću motivaciju i želju da ga što bolje i brže savladate kako biste dobili željeni posao ili postigli toliko čekano unapređenje. S druge strane, motivacija za učenje opšteg engleskog jezika biće vrlo jaka ukoliko želite da komunicirate bez poteškoća sa porodicom i prijateljima iz inostranstva.

Nastavni materijal

Na kursevima generalnog engleskog koriste se najčešće udžbenik i radni list (ako se časovi odvijaju oflajn, uživo) ili raznovrsna multimedijalna sredstva, audio i video zapisi, igre (kada se časovi odvijaju online, putem interneta). Polaznici kurseva poslovnog engleskog uglavnom će kao zadatak dobiti da napišu poslovni mejl, CV i motivaciono (propratno) pismo, ili će uz pomoć nastavnika i kolega vršiti simulaciju telefonskih razgovora / pregovora i intervjua za posao.

Ovim člankom smo pokušali da Vam približimo koje su to sličnosti i razlike ova dva tipa engleskog jezika, a na Vama je da sagledate sve mogućnosti i benefite koje ovi kursevi nude. Odaberite čas u skladu sa svojim potrebama i zahtevima i sa ciljevima koje želite da postignete. Radite na sebi, budite uporni i trud će se pre ili kasnije isplatiti.

 

Ako Vam se dopao ovaj tekst, podelite ga sa prijateljima i onima kojima mi mogao biti od koristi.

Praznično poklanjanje se nastavlja!

Poklon video kurs

Creative Vocabulary Acquisition (Kreativno usvajanje vokabulara)

Uz svaki kupljen video kurs na B1 ili B2 nivou u toku Januara.