fbpx

UČENJE ENGLESKOG ONLINE
Uz snimljene lekcije, interaktivne testova i BONUS govorne vežbe
B2 nivo

STOP GRČU U STOMAKU I PROPUŠTENIM PRILIKAMA

zbog neznanja engleskog jezika

Dosta Vam je da drugi dobijaju prilike koje Vi zaslužujete samo jer bolje znaju engleski jezik, a muka vam je od gubljenja vremena i novca na kurseve na kojima ništa ne postižete?

Onda je pravo vreme da napokon savladate engleski jezik, učeći kada i gde Vama odgovara – u sred noći ili u pauzi za ručak; u prevozu, kancelariji, dnevnoj sobi ili u parku.

Ovaj kurs je za B2 nivo, i podrazumeva da ste već savladali prva 3 nivoa. Ukoliko niste, pogledajte ostale kurseve na jcrenglish.com/video-kursevi

Kupovinom ovog kursa dobijate pristup 14 modula i ukupno 20+ sati video materijala, 15 inteaktivnih tekstova i BONUS od 5 govornih vežbi.

 

Ako ne volite da gubite vreme, i volite da svaki trenutak provedete efikasno, gledanje snimljenih video lekcija u vreme kada vama odgovara, odakle god želite, kupite ovaj video kurs engleskog jezika i radite na svom napretku pod svojim uslovima.

EFIKASNO I TEMELJNO NAUČITE ENGLESKI JEZIK

Uz snimljene video lekcije u toku i nakon kojih radite pisane i govorne vežbe, i odmah možete da proverite tačnost onoga što ste uradili. 

Na svakom od naših video kurseva, uključujući i ovaj, u toku video lekcija profesorica postavlja pitanja na koja vi odgovarate dok Vam je video na pauzi, a zatim odpauzirate video i čujete rešenje od profesorice. Nakon lekcija možete da radite i testove nakon čije izrade odmah dobijate ispravke grešaka. 

Na kraju svakog nivoa ima i krajnji test koji će Vam pokazati šta ste odlično savladali, a na čemu je potrebno još malo poraditi.

Svi nivoi koncipirani su tako da učite sav vokabular, gramatiku, jezičke i razgovorne strukture koje su Vam potrebne na tom nivou, na jedan sistematičan i uredan način. Svaka lekcija je osmišljena tako da je sve jasno i precizno objašnjeno, i svaku lekciju možete pogledati više puta ako je potrebno, kako bi Vam sve bilo kristalno jasno.

BONUS na svim kursevima su i govorne vežbe za koje snimate sebe govoreći o zadatoj temi. Profesorica Vam šalje povratnu informaciju sa ispravkama i savetima, takođe u video formatu.  Ovakvih vežbi ima 5 na svakom nivou.

REČI NAŠIH POLAZNIKA

ŠTA ĆETE NAUČITI NA VIDEO KURSU ENGLESKOG JEZIKA ZA B2 NIVO?

Kada uspešno završite B2 nivo engleskog jezika,

  • moći ćete da razumete složene tekstove, uključujući one koji se bave apstraktnim i tehničkim temama.
  • Moći ćete da izrazite svoje ideje i argumente na engleskom jeziku, kako usmeno tako i pismeno, na visokom nivou.
  • Moći ćete da koristite engleski jezik za pregovore, diskusije, prezentacije i slične poslovne aktivnosti.
  • Moći ćete da razumete i pratite govorni engleski u brzim i zahtevnim situacijama, kao što su konferencije i predavanja, kao i aktivno učestvovati u takvim događajima.
  • Moći ćete da pišete složene i stručne tekstove, uključujući i izveštaje, eseje i akademske radove.

 

Kada završite B2 nivo, ima smisla da polažete za neki od međunarodno priznatih ispita poput IELTS-a, ukoliko vam je potreban za zaposlenje u inostranstvu. Takođe, sa lakoćom i samopouzdanjem možete da obavljate sve svoje lične i poslovne aktivnosti na engleskom jeziku.

Ukoliko nakon završenog B2 nivoa želite da nastavite da se usavršavate, u JCR English možete dodatno unaprediti svoje komunikacijske veštine na individualnoj nastavi.

LEKCIJE NA KURSU

In this unit, you will learn:
– about the tense system
– informal language
– compound words

You will practice:
– casual conversations
– using different tenses 
–  writing your CV and a covering letter for a job 
– speaking about living abroad
– work on improving your pronunciation and intonation

Remember to pause the video so that you would have enough time to complete an activity/task, and then check the solutions with me. Feel free to read with me and repeat after me so that you could improve your pronunciation and intonation.

In this unit, you will learn:

– Present Perfect Tense 
– about simple and continuous aspect
– phrases with MAKE and DO
– fillers and exclamations

You will practice:
– using past tenses and Present Perfect in context
– exchanging information
– writing informal letters
– speaking about tourism and traveling

Remember to pause the video so that you would have enough time to complete an activity/task, and then check the solutions with me. Feel free to read with me and repeat after me so that you could improve your pronunciation and intonation.

In this unit, you will learn:
– narrative tenses
– how to use adverbs in narratives
– how to talk about news

You will practice:
– giving and responding to news
– talking about books and films
– showing interest

Remember to pause the video so that you would have enough time to complete an activity/task, and then check the solutions with me. Feel free to read with me and repeat after me so that you could improve your pronunciation and intonation.

In this unit, you will learn:
– future forms
– phrases with TAKE and PUT
– features of informal emails and letters

You will practice:
– telephoning
– speaking about the future and reunions
– using expressions with THING

Remember to pause the video so that you would have enough time to complete an activity/task, and then check the solutions with me. Feel free to read with me and repeat after me so that you could improve your pronunciation and intonation.

In this unit, you will learn:
– expressions of quantity
– proper pronunciation 
– business expressions and numbers

You will practice:
– expressing quantity in different ways
– writing an advert
– speaking about Apple and Starbucks

Remember to pause the video so that you would have enough time to complete an activity/task, and then check the solutions with me. Feel free to read with me and repeat after me so that you could improve your pronunciation and intonation.

In this unit, you will learn:
– modals and related verbs
– phrases with GET
– exaggeration and understatement

You will practice:
– using modals and related verbs in context
– speaking about marriage
– using declarative questions
– writing about pros and cons

Remember to pause the video so that you would have enough time to complete an activity/task, and then check the solutions with me. Feel free to read with me and repeat after me so that you could improve your pronunciation and intonation.

In this unit, you will learn:
– relative clauses
– participles
– collocations

You will practice:
– proper pronunciation and punctuation
– speaking about the coldest place on earth
– describing your favorite part of town

Remember to pause the video so that you would have enough time to complete an activity/task, and then check the solutions with me. Feel free to read with me and repeat after me so that you could improve your pronunciation and intonation.

In this unit, you will learn:
– how to express habit
– homonyms and homophones
– adjective intensifiers

You will practice:
– using USED TO DO, BE USED TO DOING and GET USED TO 
– talking about your past and present habits
– speaking about memorable teachers and ‘Friends’
– making your point

Remember to pause the video so that you would have enough time to complete an activity/task, and then check the solutions with me. Feel free to read with me and repeat after me so that you could improve your pronunciation and intonation.

In this unit, you will learn:
– modal auxiliary verbs
– synonyms
– metaphors and idioms

You will practice:
– using modal verbs to express different levels of certainty
– making assumptions
– writing an informal letter

Remember to pause the video so that you would have enough time to complete an activity/task, and then check the solutions with me. Feel free to read with me and repeat after me so that you could improve your pronunciation and intonation.

In this unit, you will learn:
– about hypothesizing
– expressions with IF
– how to complain

You will practice:
– talking about hypothetical situations
– using certain word pairs in context
– speaking about dreams
– writing a story

Remember to pause the video so that you would have enough time to complete an activity/task, and then check the solutions with me. Feel free to read with me and repeat after me so that you could improve your pronunciation and intonation.

In this unit, you will learn:
– how to use articles and determiners
– expressions with LIFE and TIME
– vocabulary for linking and commenting

You will practice:
– speaking about different stages of life
– using demonstratives and determiners in context
– writing about people of influence

Remember to pause the video so that you would have enough time to complete an activity/task, and then check the solutions with me. Feel free to read with me and repeat after me so that you could improve your pronunciation and intonation.

These bonus activities are here to help you practice your speaking more, and get feedback with corrections from the teacher. 
You can use this bonus within 3/6/12 months from the date you bought the course, depending on whether you bought 1 course, a package of 2 courses or a package of 4 courses.
To do this assignment, pick a topic, and record yourself (video or audio) talking 2-5 minutes about the topic. You can send your finished task via Wetransfer link or Google Drive to our email address and you will receive feedback with corrections and tips for improvement in the video format within 7 days. I hope you will enjoy these exercises. If you have any concerns, please feel free to contact me via Viber: 0665329588

Topics:
1. Tell me about a great thing that happened to you/that you did. Who was there, what happened, why was it so great, where were you…?
Use as many details as possible.
2. Job for life
Questions to consider: Is there such a thing as job security nowadays? Do young people tend to hold on to one position for a long period of time? Why/why not? Would you like to do the same job for your entire career? What are the advantages and disadvantages of a *job for life?
3. Pollution
What kind of pollution is there in the area in which you live (air, water, traffic, noise…)? What causes it in your opinion? How much does it affect the quality of your life? What can be done in order to reduce this kind of pollution and prevent it from getting worse?
4. Healthy ways to communicate in the workplace
Discuss how people generally communicate at work, and how they should, in your opinion, communicate to each other in order to foster a healthy and productive work environment (consider clarity, open and assertive communication, gossip (yes or no?), etc.)
5. Situations at work/school
Think of a situation worth mentioning at your work or school. Tell me about it in as many details as possible. It can be a good or a bad situation, in the past or present. If there is going to be a situation caused by current actions or events, you might choose to talk about it using the future tenses as well. (Example: getting a promotion, getting fired, getting into an interesting discussion with a colleague, etc)

BONUS: 5 GOVORNIH VEŽBI SA ISPRAVKAMA
i rok za iskorišćenje od 3 meseca

Polaznici koji uspešno polože testove i pokažu merljiv napredak na govornim aktivnostima dobijaju sertifikat o uspešno završenom kursu.

„Učiću engleski kada mi bude trebao!“ – rekao je M., zadovoljan svojom trenutnom pozicijom u firmi i zaradom koju je ostvarivao. Učenje engleskog mu nije bio ni blizu listi prioriteta. I šta će mu?
A onda je firmu u kojoj je radio kupio strani investitor, i već za nekoliko dana zvanični jezik u firmi bio je engleski. A on ga nije znao. Dobio je uslov – ili da ga brzo savlada, ili da traži drugi posao. I on je pokušao sam, ali nije mu išlo, i vrlo brzo su mu se zahvalili na dotadašnjem zalaganju i poželeli sreću u daljim karijernim podvizima (sigurna sam da razumete šta se desilo).
Onda je našao novi posao, u struci, sa sličnom platom, i opet je ušao u svoju zonu komfora, zaboravljajući na priliku koju je izgubio zbog nemogućnosti da komunicira na engleskom jeziku. A onda su i tu počeli da mu zahtevaju da prisustvuje sastancima na engleskom jeziku, i on je mislio „ma snaći ću se“, ali kada je pokazao da je vrlo neefikasan u komunikaciji, i kada je došlo do nesporazuma koje su firmu mogle koštati nekoliko miliona eura (jer se nisu dobro razumeli on i investitor), M. je ponovo imao izbor – ili da savlada engleski jezik (jer takvi sastanci su tad već ulazili u njegove nedeljne aktivnosti), ili da traži karijernu sreću negde drugde. M. je na kraju, sa fakultetskom diplomom, višegodišnjim iskustvom i zaista pohvalnim dostignućima ponovo ostao bez posla. A imao je priliku da napreduje do izvršnog direktora u toj firmi, i fenomenalno zarađuje. Napokon je shvatio da u današnje vreme ne može da se osloni samo na svoje profesionalne veštine, već mora da nauči i da komunicira na engeskom jeziku, jer retko koja firma nema klijente/saradnike/investitore iz inostranstva.
Kako nije želeo da se ograničava terminima, nije želeo da uloži mnogo novca u individualnu nastavu, niti je želeo da deli pažnju sa drugim polaznicima na grupnoj nastavi, počeo je da uči na video kursu. Započeo je sa A1, i za sada je stigao do B1 nivoa. Kada sam ga pitala kakvo mu je iskustvo na kursevima, rekao mi je „Šutiram se u d**e što nisam počeo ranije. Uopšte nije ni teško ni dosadno kako sam mislio.“
On je shvatio da prilike ne čekaju, i da se lako mogu izgubiti ako stojimo u mestu sa svojim veštinama. Zato planira da nastavi da radi na sebi, i nema nameru dalje da gubi poslove, već samo da napreduje.

Ako ste i Vi, kao Milan, spremni da započnete svoj napredak i posvetite mu se, ovaj paket je stvoren za Vas. 

OVAJ PAKET JESTE ZA VAS AKO

1

Želite mogućnost da video lekcije gledate kad, gde i koliko puta želite.

2

Možete da učite samostalno i znate da koristite internet i pametne uređaje

3

Ne želite da gubite vreme, novac ni živce. volite efikasnost i spremni ste da se posvetite svom napretku.

OVAJ PAKET NIJE ZA VAS AKO

1

Niste spremni da uložite (vreme, novac i pažnju) u svoj napredak.

2

Ne snalazite se sa pametnim uređajima.

3

Smatrate da vam engleski jezik ne treba u životu i da neznanje istog nema uticaj na kvalitet Vašeg života i posla.

SPREMNI STE DA POČNETE SA UČENJEM?

1

Kliknite dugme "KUPITE KURS" ispod

Bitno je da u formi koja se otvori upišete svoju GMAIL adresu kako biste mogli sa lakoćom i nesmetano da pristupate kursu.

2

Dobićete povratni imejl sa pristupom kursu i podacima za uplatu

Ukoliko ne vidite imejl u glavnom sandučetu, proverite foldere „spam“, „promotions“ i „social“

3

Po uplati dobijate trajan pristup kursu

Jednom kada kupite kurs, Vi zapravo kupujete i sve njegove sledeće dodatke. To znači da sve dodatne lekcije koje će kasnije biti postavljene dobijate bez dodatnog plaćanja. Jednom kada kupite ovaj kurs, dobijate trajan pristup istom. 

KURS ENGLESKOG JEZIKA ONLINE za B2 nivo

Možete platiti karticom, opštom uplatnicom ili putem IPS-a..
10915 RSD/~93€

jednokratna uplata, trajan pristup
  • 12 oblasti i 20+ sati video materijala - ukupna vrednost 20000 RSD
  • 12 interaktivnih testova na - ukupna vrednost 3000 RSD
  • Mnoštvo pisanih i govornih vežbi u toku video lekcija - neprocenljivo
  • 1 krajnji test - ukupna vrednost 1000 RSD
  • BONUS: 5 govornih vežbi uz povratnu informaciju profesora sa rokom izrade od 3 meseca- ukupna vrednost 4000 RSD

NAŠI ZADOVOLJNI POLAZNICI

Branka Jović
Inženjer projektnog menadžmenta, Srbija
Opširnije
Jelena je izuzetno profesionalna, uvek nasmejana i spremna da motiviše i one koji nemaju često mogućnost za komunikaciju na engleskom jeziku. Pohađanje njenih kurseva je osveženje kako za engleski jezik tako i za motivaciju i želju za većim radom na sebi. Profesor bez konkurencije.
Jelena Kukoleča
Web Developer, Holandija
Opširnije
Do škole JCR došla sam po preporuci. Pošto radim na inostranom tržištu, visok nivo poznavanja engleskog jezika mi je više nego potreban, a škola Jelene Ćirić Rapoš mi je pomogla da taj nivo i dostignem. Časovi su veoma kvalitetni, zanimljivi, interaktivni i prilagođeni Vašim potrebama i Vašim ciljevima. Ja bih ovu školu engleskog jezika preporučila svima koji želel da usavrše svoj engleski jezik uz fantastičnog predavača.
Valentina Macura
Trgovac, Švedska
Opširnije
Moja iskrena preporuka Jelene C.R. Ima fenomenalne vestine prenošenja znanja, svaki čas je bio zanimljiv i drugaciji i najvažnije dogodio se vidni napredak mog engleskog jezika. Profesionalna, savesna i talentovani ekspert engleskog jezika i sigurna sam da ce svako ko sa njom bude radio podici svoje znanje na zavidan nivo.
Marija Mirić
Hemičar, Srbija
Opširnije
Iskrena preporuka za Jelenu C. R., koja je izuzetno strucna i profesonalna. Svaki cas je drugaciji i zanimljiv, nedoumice se vrlo brzo i lako razjasne i razrese. Buduci da se insistira na pravilnom izgovoru i intonaciji, smatram da je ovo najbolji nacin ucenja jezika. Zahvaljujuci prijatnoj atmosferi, pohadjanje casova je pravo uzivanje!
Ella Polak
Management and Sales Assistant, Srbija
Opširnije
Na kursu poslovnog engleskog jezika u JCR English vidim napredak svojih veština na svakom času. Za mene je velika prednost u tome da je časove moguće imati bilo gde, i da su prilagodljivi mojim potrebama. Nekada nije lako, ali nikada nije dosadno. Bila sam na više kurseva engleskog jezika, ali mogu da kažem da sam ovim najviše zadovoljna, i preporučila bih JCR English svima koji žele da nauče poslovni engleski jezik i oslobode se u formalnoj komunikaciji sa klijentima i partnerima iz inostranstva.
Marija Milekić
Suvlasnik kompanije, Srbija
Opširnije
JCR English je online centar za učenje engleskog jezika gde ja učim poslovni engleski. Rado sam preporučila svojim dobrim prijateljicama da se upišu na nastavu, što su i uradile posle probnog časa. Zadovoljna sam kursom, i kada završim ovaj na kom sam trenutno, želim da nastavim da napredujem. Pored sticanja znanja, veština i samopouzdanja u komunikaciji na engleskom, uživam u vremenu provedenom na času jer je atmosfera uvek opuštena, vedra, a časovi zanimljivi.
Milica Kezović
Ekonomista, Srbija
Opširnije
Iskrena preporuka za JCR English online kurseve i profesorku Jelenu. Kurs poslovnog engleskog je lepo osmišljen, časovi su zanimljivi. Pored učenja jezika, učimo i poslovni bonton i lepo ponašanje u određenim poslovnim situacijama. Profesorka Jelena je dosta posvećena i detaljna. Zna kako da se posveti svakom pojedincu, dobar je pedagog i lepo prenosi znanje. Dobra stvar je i besplatan probni čas na kome možete videti da li vam ovakav način nastave odgovara. Prednost ovog vida nastave je to što imate video koji možete da preslušate i ne gubite vreme na prevoz.
Milica Mašić
Menadžer za kontrolu kvaliteta, Srbija
Opširnije
Topla preporuka za kurs poslovnog engleskog. Pored učenja engleskog jezika učimo kako da se ponašamo u svakodnevnim situacijama na poslu. Na časovima je odlična atmosfera. Nastavnica Jelena je veoma profesionalna i prijatna, trudi se da se svima jednako posveti i tačno zna gde svakom od nas treba više pažnje posvetiti. Stalo joj je do napretka svakog pojedinca. Odlična stvar je što za svaki čas imamo snimak i tako sami možemo da ponovimo gradivo i da pratimo svoj napredak.
Franciška Drobnjik
Menadžer ugostiteljskog objekta, Srbija
Opširnije
Moja iskrena preporuka za stvarno savrsenog i predavača, koja odlicno prenosi znanje engleskog jezika. Vrlo dobro motivira ucenike i trudi se da vam bude sto pristupacnija oko bilo kojih nejasnoca i da bi sto bolje savladali gradivo. Prezadovoljna sam ❤️👍
Marija Stojanović
Ekonomista, Srbija
Opširnije
Draga Jelena, Ovim putem ću prvo izraziti zahvalnost za sav trud kojim doprinosiš da nam je učenje sa tobom fenomenalno. Test kviz koji si napravila mi se jako dopao, prvenstveno što materijal na video časovima je kratak, koncizan ali najbitnije sve je obuhvaćeno. Takođe postavljeni zadaci su jasni i već pri prvom pregledu možeš i sam sebe da oceniš sa znanjem, a najbolje je što možes i nakon urađenog testa da sebe i iskontrolišeš. Preporučila bih svakako svima koji žele da napreduju, a i kao i zabavu u kojoj možeš da se opustiš, a uz to i naučiš. Ukoliko imate strah od nepoznatog tu je tim iz JCR English koji ce Vam pomoći da ga savladate. Sve najbolje Vam želim u narednim angažovanjima i prenošenju znanja svim polaznicima. Veliki pozdrav!
Ana Vrenčev
za video kurs engleskog jezika za početnike
Opširnije
Sve je lepo objašnjeno, meni je čak i prijatan tvoj glas sto mi je jako i bitno pošto te slušam. I ovo stvarno mnogo znači ljudima koji bih hteli ubrzano da nauče neke osnove engleskog jezika. Sve u svemu… Samo pozitivni komentari…
Milena Marković
za video kurs engleskog jezika za početnike
Opširnije
Video kurs engleskog jezika za početnike mi odgovara, odličan je, informativan… Dobro objašnjavate, lako se može razumeti, za početnike je sasvim u redu, zamerki za sada nemam.
Milica Lazović
za video kurs engleskog jezika za početnike
Opširnije
Engleski sam učila kroz školovanje, ali uvek sam imala osećaj da mi gramatika nije dovoljno dobra, a vokabular nije dovoljno bogat. Kroz video kurs engleskog jezika za početnike podsetila sam se onog što sam znala, i naučila neka nova znanja potrebna za svakodnevnu komunikaciju. Sada mogu sa više samopouzdanja da učestvujem u konverzaciji na engleskom jeziku.
Branka Jović
za video kurs engleskog jezika za početnike
Opširnije
Nisam početnik, ali na ovom kursu sam se podsetila nekih gramatičkih struktura i reči koje sam zaboravila. Ovaj video kurs engleskog jezika koristim kao dopunu konverzacionom kursu poslovnog engleskog jezika, i zadovoljna sam, pogotovu što je sve objašnjeno na način koji svako može da razume.
Nataša Koljenšić
Softverski inženjer, Srbija
Opširnije
Do sada sam pohađala bar deset kurseva engleskog jezika u periodu od preko 30 godina. Utisci sa ovog poslednjeg su izuzetni , najbolji do sada . Profesorica je izuzetno kulturna, vesela, širi pozitivnu energiju i spremna je da nam pomogne kako na času tako i van njega. Svakom preporučujem ovaj kurs i JCR školu engleskog jezika.
Prethodna
Sledeći

Potražite nas na Google-u i pročitajte više recenzija. 

Više od
450 polaznika je privuklo bolje poslovne i životne prilike uz nas

Pridružite im se i počnite danas da radite na svom boljem sutra.

NEŠTO O NAMA

JCR English nastao je 11. Oktobra 2018. godine iz želje da se standard edukacija koji smo pružali i održavali na inostranom tržištu ustali i u našem regionu.

Osnovala ga je Jelena Ćirić Rapoš – master profesor engleskog jezika, Master NLP Practicioner, internacionalno sertifikovani stručnjak za verbalnu i neverbalnu komunikaciju, i tokom godina obučila još nekoliko odličnih diplomiranih i master profesora za rad po metodama koje su nesvakidašnje u Srbiji i regionu, a preko potrebne za efikasno savladavanja jezika – metode potpunog uključivanja polaznika u nastavu, gde polaznik iz aktivnog rada, grešenja i ispravljanja grešaka najbolje upija jezik.

Tokom 4.5 godina rada na srpskom tržištu, razvili smo se u polju individualne i grupne nastave, a ono što je najbitnije Vama koji ovo čitate – osmislili smo način da video kurseve engleskog jezika učinimo takvima da na njima ne provodite vreme samo slušajući i čitajući, već aktivno učestvujete u celom procesu.

Mi cenimo otvorenu komunikaciju sa našim klijentima i saradnicima, i otvoreni smo za predloge i sugestije, posebno ako one dovode do višeg kvaliteta naših usluga.

Na našoj Instagram stranici možete videti više od 700 kratkih video lekcija kako biste se uverili u kvalitet našeg rada, a na našem YouTube kanalu možete se upoznati i sa nešto dužim formatima, i tamo možete videti lekcije, kao i savete za napredak. 

Vi pitate, mi odgovaramo!

Ovde možete naći odgovore na često postavljana pitanja. Ako nakon čitanja svih informacija sa ove stranice imate dodatna pitanja, slobodno se možete javiti putem imejla: office@jcrenglish.com.

Jelena Kovačević. 
– Master  profesor engleskog jezika sa 7 godina iskustva u radu sa odraslim poslaznicima različitih profila i iz različitih zemalja. 

Ne. Ovaj kurs je za Vas ukoliko ste na B1 nivou i želite da dostignete viši nivo tečnosti, tačnosti i samopouzdanja pri korišćenju engleskog jezika. 
Ukoliko ipak niste na ovom nivou, možete kupiti kurs na nižem nivou putem stranice.

Kada kupite ovaj kurs, dobijate trajan pristup istom, što znači da možete kursu da  pristupate  kada god želite, da gledate lekcije svakog nivoa koliko god puta želite, i da mu se vratite i nakon nekoliko godina, ako budete želeli.
Vreme potrebno da završite jedan nivo zavisi od toga koliko često i dugo ćete raditi, ali najkraće Vam je potrebno 1.5 mesec kako biste savladali nivo temeljno i uspešno.

Ukoliko u roku od 15 dana uvidite da Vam kurs ne odgovara, i detaljno objasnite razlog svog nezadovoljstva, a naša pomoć to nezadovoljstvo ne otkloni, sav uplaćeni novac biće Vam refundiran. 

Možete. Posetite stranicu jcrenglish.com/video-kursevi za sve informacije. i obratite nam se na office@jcrenglish.com ako imate dodatna pitanja.

Možete kupiti više paketa odjednom za članove svog tima.

U tom slučaju ćemo Vas zamoliti da nam dostavite imejl adrese svih polaznika koji će imati pristup kursu.

U slučaju da želite da pratite njihov napredak kroz rezultate testa, možete ih zamoliti da Vam proslede rezultat nakon svake urađene vežbe, kao i povratnu informaciju koju dobiju od nas nakon govornih vežbi. 
Ukoliko ipak želite da Vam mi dostavljamo izveštaje, potrebno je da se o tome dogovorimo, ali moguće je.

Praznično poklanjanje se nastavlja!

Poklon video kurs

Creative Vocabulary Acquisition (Kreativno usvajanje vokabulara)

Uz svaki kupljen video kurs na B1 ili B2 nivou u toku Januara.