Video kurs engleskog jezika za početnike!

34 video lekcije + interaktivne vežbe + podrška nastavnika po potrebi

+ prvih 24 sata korišćenja kursa je BESPLATNO

Odličan način da savladate osnove komunikacije na engleskom!

Uzmite svoj napredak u svoje ruke! Naučite engleski jezik !

Polaznici koji uspešno polože testove dobijaju sertifikat o uspešno završenom kursu.

Najsveobuhvatniji kurs engleskog za početnike koji ste ikada videli!

RSD 5000 Za doživotan 24/7 pristup kursu
  • Naučite osnove komunikacije na engleskom jeziku
  • Učite svojim tempom bilo gde i bilo kada
  • Steknite samopouzdanje u komunikaciji

Ovo je prvi, i trenutno jedini video kurs ovog tipa na našim prostorima!


Nemate vremena za gubljenje? Želite da naučite engleski jezik, ali svojim tempom, u vreme koje Vama najviše odgovara, pa makar to bilo u ponoć ili u 5 ujutro, ili na putu ka kompaniji u kojoj radite, ili pak na pauzi za ručak? Da li postoji takav kurs? Sada postoji! 

Za Vaše potrebe sastavljen je video kurs koji sadrži 34 video lekcije i interaktivne vežbe za utvrđivanje gradiva i samoproveru znanja. 

Svaki video možete pogledati koliko god puta želite, a sam kurs može Vam biti na raspolaganju 24/7.

Šta ćete naučiti na kursu?

Naučićete kako da komunicirate u svakodnevnim situacijama Znaćete sve reči koje su Vam potrebne da opišete sebe i ljude oko sebe. Znaćete da se snađete u prodavnici, u kafiću, restoranu, autobusu, itd. Znaćete da postavite pitanja i da razumete odgovore na njih. Naučićete sav vokabular i gramatiku, kao i rečenične strukture, koje su Vam potrebne da se sporazumete sa strancima u svojoj ili drugoj zemlji. 

Sve lekcije su snimljene u video formatu gde Vam strpljivo i sistematski objašnjavam sve što treba da znate. Dok gledate video, možete da gledate i PDF lekciju koju sam koristila na času. Nakon pređene lekcije možete da uradite test kako biste proverili svoje znanje.

U ovoj video lekciji upoznaćete se sa glagolom biti na engleskom jeziku i naučićete da ga koristite u svim oblicima u prostom sadašnjem vremenu. Kroz celu lekciju se vežba praktična upotreba u rečenicama koje bismo svakodnevno koristili u komunikaciji. U ovoj lekciji se takođe uči i koristi osnovni rečnik vezan za emocije, lične karakteristike, poslove, godine, nacionalnosti i države. 

U ovoj lekciji učimo da gledamo na sat, da na nekoliko različitih načina kažemo koliko ima sati, kao i da pitamo druge za vreme na više načina. U ovoj lekciji, kao i u svakoj drugoj, podstičem Vas da razmišljate kritički i da odgovorite na pitanje koje Vam postavim, nakon čega možete da čujete da li je Vaš odgovor bio tačan.

U ovoj lekciji učimo vokabular na engleskom jeziku koji je vezan za države i nacionalnosti, ali takođe vežbamo i gramatiku koju smo naučili u prethodnim lekcijama – naravno, pitajući pitanja i odgovarajući na njih na način na koji bismo to radili u svakodnevnom životu. U ovoj lekciji takođe učimo nekoliko novih rečeničnih struktura uz koje se možemo lako i pravilno izraziti u komunikaciji.

U ovoj lekciji učimo kako da izgovorimo brojeve pravilno, i naravno učimo njihova imena. Učimo osnovne brojeve od 0 do milion. Takođe, učimo kako se izgovaraju godine i brojevi kuća/ulica. Kasnije u ovoj lekciji takođe učimo redne brojeve na engleskom jeziku, kao i razlomke (polovina, četvrtina, itd)

U ovoj lekciji učimo kako da pitamo kome šta pripada na engleskom jeziku, i kako da kažemo šta je čije, na nekoliko načina. Uči se kroz mnogo vežbe i praktičnih primera. Upotrebljava se gramatika i vokabular iz prethodnih lekcija, ali se uče i novi šabloni i reči. 

Koristeći glagol BITI na engleskom jeziku, kao i znanje prisvojnih zamena i prideva, nakon što naučimo reči vezane za porodično stable, vežbamo predstavljanje porodičnog stabla na engleskom jeziku. 

Na engleskom jeziku upotreba određenih i neodređenih članova je veoma bitna jer nosi veliki deo značenja u rečenici. U ovoj lekciji objašnjavamo kada se koji član koristi na engleskom jeziku, a zatim kroz primere vežbamo njihovu upotrebu.

U ovoj lekciji učimo da pokazne zamenice koristimo pravilno za stvari koje su nam blizu, i one koje to nisu. Pored toga učimo i nove reči.

Ova oblast sastoji se iz dve video lekcije. U prvoj objašnjavamo koje imenice su brojive a koje nebrojive, pričamo o generalnim pravilima koja Vam mogu pomoći da sami zaključite da li se mogu ili ne mogu brojati, kada se susretnete sa imenicama.

U drugoj lekciji u ovoj oblasti bavimo se rečima koje koristimo da odredimo broj ili količinu (few, little)

U engleskom jeziku postoji pravilna i nepravilna množina imenica.  U ovoj lekciji detaljno prolazimo kroz pravila uz koja ćete znati svaku imenicu da stavite u množinu.

U ovoj oblasti postavljene su dve video lekcije. U prvoj se uče reči za sve delove tela,  Vežbamo pravilan izgovor i upotrebu jednostavnih rečeničnih struktura kao što su *Ovo je moje oko/ Ovo su moje obrve* na engleskom jeziku.

U drugoj lekciji vežbamo pričanje o aktivnostima koje možemo da obavljamo sa delovima tela (trčanje, skakanje, pričanje, i mnogo drugih). U toj lekciji učimo nove rečenične strukture i vežbamo njihovo korišćenje.

Ova oblast se takođe sastoji iz dve lekcije. Prva lekcija se bavi prostim sadašnjim vremenom – njegovim građenjem i upotrebom u rečenicama koristeći reči koje smo prethodno naučili.

U drugoj lekciji bavimo se svakodnevnim aktivnostima i rutinama. Ovde dosta vežbamo upotrebu prostog sadašnjeg vremena na engleskom jeziku, pričajući o stvarima koje svakodnevno radimo.

U ovoj video lekciji učimo šta ovi modalni glagoli znače, i prolazimo kroz brojne primere koji pokazuju kako se koriste, nakon čega i Vi možete da provežbate njihovu upotrebu.

Pravilno korišćenje predloga za vreme i mesto na engleskom jeziku je često problem učenicima engleskog jezika. Ipak, mi se od samog početka bavimo time da usvojite svaku jezičku jedinicu na najbolji mogući način, pa sam tako sigurna da ćete lako shvatiti upotrebu ovih predloga. Sve je detaljno objašnjeno u video lekciji, nakon čega vežbamo kroz kontekst.

U ovoj video lekciji engleskog jezika učimo reči vezane za doručak, ručak, užinu i večeru, kao i većinu hrana i pića koja se konzumiraju. Učimo kako da kažemo šta jedemo za koji obrok, a usput vežbamo i izražavanje sviđanja i nesviđanja.

U ovoj lekciji engleskog jezika za početnike učimo reči vezane za često posećena mesta (kuća, škola, posao, banka, bolnica, park, itd). Učimo i vežbamo upotrebu rečeničnih struktura uz koje možemo da pitamo gde neko ide, radi nešto ili gde se nalazi, kao i da na takva pitanja odgovorimo.

Koristeći prethodno naučenu gramatiku, učimo da pitamo kakvo je vreme danas, i da na to pitanje odgovorimo. Sav vokabular potreban za takav razgovor uči se u ovoj video lekciji.  Takođe, učimo godišnja doba, i pričamo o tome kakvo je vreme u toku svakog od njih.

Učimo rečnik vezan za dane i mesece, a zatim vežbamo upotrebu predloga za datume, dane i mesece na engleskom jeziku. Učimo da kažemo kada nam je rođendan, kada radimo/ne radimo, itd.

U ovoj video lekciji engleskog jezika za početnike učimo kako da upotrebljavamo glagol BITI u prostom prošlom vremenu, i tako govorimo o stvarima iz prošlosti. 

U ovoj lekciji učimo građenje prošlog vremena u potrvrdnom, upitnom i odričnom obliku, nakon čega vežbamo upotrebu i izgovor ovih glagola u primerima iz svakodnevnog života.

U ovoj lekciji učimo građenje prošlog vremena u potrvrdnom, upitnom i odričnom obliku kada se radi o nepravilnim glagolima, nakon čega vežbamo upotrebu i izgovor ovih glagola u primerima iz svakodnevnog života.

Nakon lekcije o pravilnim i nepravilnim glagolima u prostom prošlom vremenu na engleskom jeziku, radimo jednu proveru znanja gde možete da proverite koliko ste dobro savladali ovu oblast.

U engleskom jeziku postoji reč *there* koja se osim govorenja o mestu koristi i a postojanje nečega. U ogoj lekciji vežbamo upotrebu ove strukture i učimo kako da se pravilno izražavamo na engleskom jeziku.

U ovoj lekciji učimo reči vezane za odeću, učimo rečenice kojima je opisujemo, kao i glagole kojima možemo da objasnimo šta radimo sa odećom na engleskom jeziku. 

Ovo je glagolski oblik koji u engleskom jeziku koristimo kako bismo govorili o aktivnostima koje se upravo, ili u ovom periodu, dešavaju. U ovoj video lekciji engleskog jezika za početnike učimo kako se ovaj oblik gradi, te kroz primere iz svakodnevnog života vežbamo njegovu upotrebu, i utvrđujemo prethodno naučeno gradivo.

U ovoj video lekciji učimo razliku između ova dva glagolska oblika i vežbamo njihovu upotrebu u svakodnevnim situacijama.

U ovoj video lekciji engleskog jezika za početnike učimo kako da gradimo buduće vreme, i kako da jednostavno pričamo o planovima za budućnost.

Will i GOING TO su oblici koji se koriste kada pričamo o budućnosti. Ipak, postoji razlika u tome koliko je sigurno ili verovatno da će se nešto desiti, pa tu pravimo i razliku između ova dva oblika. U ovoj lekciji učimo da koristimo GOING TO pravilno kako bismo govorili o stvarima koje će se desiti u budućnosti.

Na ovom online času engleskog jezika za početnike učimo prideve koje svakodnevno koristimo, nakon čega učimo i da ih pravilno poredimo i koristimo te oblike u punim rečenicama.

Prilozi opisuju glagole, i koristimo ih kako bismo objasnili kako nešto radimo. U ovoj video lekciji engleskog jezika učimo korisne priloge za svakodnevnu komunikaciju, i vežbamo njihovo korišćenje u rečenicama.

Kada na engleskom jeziku govorimo o aktivnostima koje su počele u prošlosti, nastavile do sadašnjeg trenutka, još traju i postoji mogućnost da će nastaviti i u budućnosti, koristimo Present Perfect kako bismo to jasno izrazili. U ovoj lekciji učimo kako da se pravilno izrazimo koristeći ovaj oblik, nakon što naučimo njegovo građenje i glagol BE u adekvatnom obliku.

U ovoj lekciji fokusiramo se na pravilne i nepravilne glagole u adekvatnom obliku, na engleskom jeziku. Zatim, koristimo znanje o građenju ovog glagolskog oblika koje smo stekli u prethodnoj lekciji kako bismo postavljali pitanja i odgovarali na njih. 

Da li je ovaj kurs za Vas?

1

Početnik ste kada se radi o engleskom jeziku?

2

Želite da uspešno komunicirate sa ljudima iz drugih zemalja?

3

Ne želite da gubite vreme, novac, a ni živce?

4

Bojite se podsmeha kolega, saradnika ili supervizora kada shvate da ne znate engleski jezik?

5

Spremni ste da radite na sebi samostalno?

6

Volite da imate potpunu kontrolu nad svojim napretkom?

Ako ste na sva pitanja iznad odgovorili sa DA, onda je ovaj video kurs engleskog jezika za početnike namenjen BAŠ Vama!

Prijavite se popunjavanjem formulara.

Zašto smo tu?

Naša misija je da pomognemo vrednim ljudima da zablistaju u privatnom i poslovnom životu i steknu samopouzdanje u komunikaciji na engleskom jeziku. Tu smo da Vam pomognemo da brzo napredujete i progovorite engleski jezik, i time obezbedite za sebe bolju karijeru i komotniji život.

Šta kažu naši polaznici?

Marija Stojanović

Draga Jelena,

Ovim putem ću prvo izraziti zahvalnost za sav trud kojim doprinosiš da nam je učenje sa tobom fenomenalno. Test kviz koji si napravila mi se jako dopao, prvenstveno što materijal na video časovima je kratak, koncizan ali najbitnije sve je obuhvaćeno. Takođe postavljeni zadaci su jasni i već pri prvom pregledu možeš i sam sebe da oceniš sa znanjem, a najbolje je što možes i nakon urađenog testa da sebe i iskontrolišeš. Preporučila bih svakako svima koji žele da napreduju, a i kao i zabavu u kojoj možeš da se opustiš, a uz to i naučiš. Ukoliko imate strah od nepoznatog tu je tim iz JCR English koji ce Vam pomoći da ga savladate. Sve najbolje Vam želim u narednim angažovanjima i prenošenju znanja svim polaznicima.
Veliki pozdrav!

Ana Vrenčev

Sve je lepo objašnjeno, meni je čak i prijatan tvoj glas sto mi je jako i bitno pošto te slušam. I ovo stvarno mnogo znači ljudima koji bih hteli ubrzano da nauče neke osnove engleskog jezika.
Sve u svemu… Samo pozitivni komentari…

Milena Marković

Video kurs engleskog jezika za početnike mi odgovara, odličan je, informativan… Dobro objašnjavate, lako se može razumeti, za početnike je sasvim u redu, zamerki za sada nemam.

Milica Lazović

Engleski sam učila kroz školovanje, ali uvek sam imala osećaj da mi gramatika nije dovoljno dobra, a vokabular nije dovoljno bogat. Kroz video kurs engleskog jezika za početnike podsetila sam se onog što sam znala, i naučila neka nova znanja potrebna za svakodnevnu komunikaciju. Sada mogu sa više samopouzdanja da učestvujem u konverzaciji na engleskom jeziku.

Branka Jović

Nisam početnik, ali na ovom kursu sam se podsetila nekih gramatičkih struktura i reči koje sam zaboravila. Ovaj video kurs engleskog jezika koristim kao dopunu konverzacionom kursu poslovnog engleskog jezika, i zadovoljna sam, pogotovu što je sve objašnjeno na način koji svako može da razume.

Za koga nije ovaj kurs?

1

Za one koji se ne snalaze sa telefonima i računarima.
Za pohađanje ovog kursa podrazumeva se osnovno poznavanje tehnologije.
e

2

Za one koji nisu spremni da ulože u sebe.
Napredak i uspeh zahtevaju ulaganje.

3

Za one koji ne žele da uče i nalaze izgovore. Na našem kursu, na najlakši mogući način savladava se gradivo, a vreme i novac se čuvaju, te svako ko u to ne veruje ne bi trebalo da se prijavi na ovaj kurs.

Ko je kreator kursa?

Ovaj video kurs engleskog jezika za početnike sastavila sam ja, Jelena Ćirić Rapoš. Pored ogromne ljubavi prema profesiji i pomaganju ljudima da napreduju u učenju engleskog jezika, posedujem mastersku diplomu iz engleskog jezika i lingvistike, TEFL sertifikat iz Dablina, i specijalizovani sertifikat sa univerziteta u Denveru za kreiranje kurseva prema potrebama polaznika. Skoro sam postala sertifikovana i da pripremam učenike za IELTS ispit. Svoju veštinu sam ipak najviše razvila kroz višegodišnju posvećenost svojim učenicima iz celog sveta.

Šta dobijate na kursu?

1

BESPLATNI prvi dan u toku kog se možete uveriti da je kurs za Vas.

2

34 odlično objašnjenih video lekcija

3

15 interaktivnih vežbi

4

Neograničen broj pregleda svake video lekcije

5

Neograničeno korišćenja kursa, doživotno!

6

Podršku profesora u slučaju bilo kakve nedoumice ili problema

Prijavite se!