fbpx

Jasan, efikasan i najsveobuhvatniji

Engleski za početnike - video kurs

Engleski za početnike – video kurs

Sastavljen da vam pomogne da napokon progovorite na engleskom jeziku, i od samog početka naučite pravilan izgovor i upotrebu vokabulara i gramatike.

Vreme za rad na sebi je sada!

U današnje vreme znanje engleskog jezika se podrazumeva na skoro svim pozicijama (barem na osnovnom nivou).

Tina je majka dvoje dece. Kada sam je upoznala bila je trgovkinja u salonu venčanica sa snom da jednog dana ima svoj mali biznis i da se preseli u neku od skandinavskih zemalja. Znala je da, kako bi napredovala u svojoj karijeri i povećala šanse za preseljenjem i normalnim životom u drugoj zemlji, treba da nauči engleski jezik, ali nije imala vremena nakon radnog dana i vremena provedenog sa decom i mužem. 
Ipak, znala koliko joj je njen cilj bio bitan, pa je napravila prostor u svom rasporedu za učenje. Ipak, od svoje plate nije mogla da prijušti individualne časove, posebno jer su te godine deca pored škole išla i na jezike, sport, ekskurzije, trebalo je okrečiti kuću, popraviti auto…
Videla je da u ponudi imamo video kurs engleskog jezika za početnike, i rekla je sebi da će pokušati sa time. Na kraju krajeva, lekcije su već snimljene, može da ih gleda kada deca spavaju – mislila je. I tako je i bilo. Slobodne trenutke kada u prodavnici venčanica nije bilo posla, kada su deca spavala i dok je čekala decu na parkingu ispred škole – koristila je da gleda sa svog telefona video lekcije i da radi testove. Za nešto manje od dva meseca od kako je počela da uči, Tina je već bila spremna da pređe na novi nivo. Uspela je da odvoji više vremena za učenje, i vredno je radila na svom napretku.
Šest meseci nakon što je počela da radi na sebi i svom znanju, Tina se preselila sa svojom porodicom u željenu zemlju. Javila se odande, i pohvalila se da se bez problema snalazi kada priča sa sinovljevim trenerom fudbala, kupuje namirnice, popunjava formulare i obavlja svakodnevne aktivnosti. Ona je svoj cilj postigla, uz malo naše pomoći i puno svog truda i posvećenosti. Nije dopustila da je izgovor poput „nemam vremena“ spreči u postizanju svojih ciljeva i dostizanju kvaliteta života koji je želela. 

Pročitajte iskustva naših polaznika

Ovo je prvi, i trenutno jedini video kurs "Engleski za početnike" ovog tipa na našim prostorima!


Nemate vremena za gubljenje? Želite da naučite engleski jezik, ali svojim tempom, u vreme koje Vama najviše odgovara, pa makar to bilo u ponoć ili u 5 ujutro, ili na putu ka kompaniji u kojoj radite, ili pak na pauzi za ručak? Da li postoji takav kurs? Sada postoji! 

Za Vaše potrebe sastavljen je video kurs koji sadrži 34 video lekcije i interaktivne vežbe za utvrđivanje gradiva i samoproveru znanja. 

Svaki video možete pogledati koliko god puta želite, a sam kurs može Vam biti na raspolaganju 24/7.

02-05-75b0bde4dee51c74e922d5b08830c07b3ca0fa1d6019ae4e35195a574e704d12-a61b82f84808d657-removebg-preview

Uz lakoću, jasnoću i fleksibilnost učite engleski za početnike

Učenje engleskog jezika sa lakoćom, uz jasna objašnjenja, u vreme i na mestu gde vam najviše odgovara, i uz mnoštvo vežbi sa ispravkama grešaka, steći ćete samopouzdanje pri korišćenju engleskog jezika u svakodnevnim situacijama.

vAŠE JE SAMO DA SE POSVETITE SEBI!

Najsveobuhvatniji kurs engleskog za početnike koji ste ikada videli!

RSD 8000 RSD (~68 €) Jedna cena, doživotan 24/7 pristup kursu
  • Naučite osnove komunikacije na engleskom jeziku kroz 34+ video lekcije - Ukupna vrednost 17000 RSD
  • 30 interaktivnih testova nakon čije izrade odmah dobijate rešenja- Vrednost 9000 RSD
  • DODATAK: 8 sesija čitanja - Vrednost 3200 RSD
  • DODATAK: 4 diktata - Vrednost 1200 RSD
  • BONUS: 5 govornih vežbi sa ispravkama grešaka i povratnom informacijom (rok iskorišćenja od 3 meseca) - Vrednost 4000 RSD
  • Uživajte u svim naknadno dodatim sadržajima bez dodatnog plaćanja

Šta ćete naučiti na video kursu "Engleski za početnike"?

Naučićete kako da komunicirate u svakodnevnim situacijama Znaćete sve reči koje su Vam potrebne da opišete sebe i ljude oko sebe. Znaćete da se snađete u prodavnici, u kafiću, restoranu, autobusu, itd. Znaćete da postavite pitanja i da razumete odgovore na njih. Naučićete sav vokabular i gramatiku, kao i rečenične strukture, koje su Vam potrebne da se sporazumete sa strancima u svojoj ili drugoj zemlji. 

Sve lekcije su snimljene u video formatu gde Vam strpljivo i sistematski objašnjavam sve što treba da znate. Dok gledate video, možete da gledate i PDF lekciju koju sam koristila na času. Nakon pređene lekcije možete da uradite test kako biste proverili svoje znanje.

U ovoj video lekciji upoznaćete se sa glagolom biti na engleskom jeziku i naučićete da ga koristite u svim oblicima u prostom sadašnjem vremenu. Kroz celu lekciju se vežba praktična upotreba u rečenicama koje bismo svakodnevno koristili u komunikaciji. U ovoj lekciji se takođe uči i koristi osnovni rečnik vezan za emocije, lične karakteristike, poslove, godine, nacionalnosti i države. 

U ovoj lekciji učimo da gledamo na sat, da na nekoliko različitih načina kažemo koliko ima sati, kao i da pitamo druge za vreme na više načina. U ovoj lekciji, kao i u svakoj drugoj, podstičem Vas da razmišljate kritički i da odgovorite na pitanje koje Vam postavim, nakon čega možete da čujete da li je Vaš odgovor bio tačan.

U ovoj lekciji učimo vokabular na engleskom jeziku koji je vezan za države i nacionalnosti, ali takođe vežbamo i gramatiku koju smo naučili u prethodnim lekcijama – naravno, pitajući pitanja i odgovarajući na njih na način na koji bismo to radili u svakodnevnom životu. U ovoj lekciji takođe učimo nekoliko novih rečeničnih struktura uz koje se možemo lako i pravilno izraziti u komunikaciji.

U ovoj lekciji učimo kako da izgovorimo brojeve pravilno, i naravno učimo njihova imena. Učimo osnovne brojeve od 0 do milion. Takođe, učimo kako se izgovaraju godine i brojevi kuća/ulica. Kasnije u ovoj lekciji takođe učimo redne brojeve na engleskom jeziku, kao i razlomke (polovina, četvrtina, itd)

U ovoj lekciji učimo kako da pitamo kome šta pripada na engleskom jeziku, i kako da kažemo šta je čije, na nekoliko načina. Uči se kroz mnogo vežbe i praktičnih primera. Upotrebljava se gramatika i vokabular iz prethodnih lekcija, ali se uče i novi šabloni i reči. 

Koristeći glagol BITI na engleskom jeziku, kao i znanje prisvojnih zamena i prideva, nakon što naučimo reči vezane za porodično stable, vežbamo predstavljanje porodičnog stabla na engleskom jeziku. 

Na engleskom jeziku upotreba određenih i neodređenih članova je veoma bitna jer nosi veliki deo značenja u rečenici. U ovoj lekciji objašnjavamo kada se koji član koristi na engleskom jeziku, a zatim kroz primere vežbamo njihovu upotrebu.

U ovoj lekciji učimo da pokazne zamenice koristimo pravilno za stvari koje su nam blizu, i one koje to nisu. Pored toga učimo i nove reči.

Ova oblast sastoji se iz dve video lekcije. U prvoj objašnjavamo koje imenice su brojive a koje nebrojive, pričamo o generalnim pravilima koja Vam mogu pomoći da sami zaključite da li se mogu ili ne mogu brojati, kada se susretnete sa imenicama.

U drugoj lekciji u ovoj oblasti bavimo se rečima koje koristimo da odredimo broj ili količinu (few, little)

U engleskom jeziku postoji pravilna i nepravilna množina imenica.  U ovoj lekciji detaljno prolazimo kroz pravila uz koja ćete znati svaku imenicu da stavite u množinu.

U ovoj oblasti postavljene su dve video lekcije. U prvoj se uče reči za sve delove tela,  Vežbamo pravilan izgovor i upotrebu jednostavnih rečeničnih struktura kao što su *Ovo je moje oko/ Ovo su moje obrve* na engleskom jeziku.

U drugoj lekciji vežbamo pričanje o aktivnostima koje možemo da obavljamo sa delovima tela (trčanje, skakanje, pričanje, i mnogo drugih). U toj lekciji učimo nove rečenične strukture i vežbamo njihovo korišćenje.

Ova oblast se takođe sastoji iz dve lekcije. Prva lekcija se bavi prostim sadašnjim vremenom – njegovim građenjem i upotrebom u rečenicama koristeći reči koje smo prethodno naučili.

U drugoj lekciji bavimo se svakodnevnim aktivnostima i rutinama. Ovde dosta vežbamo upotrebu prostog sadašnjeg vremena na engleskom jeziku, pričajući o stvarima koje svakodnevno radimo.

U ovoj video lekciji učimo šta ovi modalni glagoli znače, i prolazimo kroz brojne primere koji pokazuju kako se koriste, nakon čega i Vi možete da provežbate njihovu upotrebu.

Pravilno korišćenje predloga za vreme i mesto na engleskom jeziku je često problem učenicima engleskog jezika. Ipak, mi se od samog početka bavimo time da usvojite svaku jezičku jedinicu na najbolji mogući način, pa sam tako sigurna da ćete lako shvatiti upotrebu ovih predloga. Sve je detaljno objašnjeno u video lekciji, nakon čega vežbamo kroz kontekst.

U ovoj video lekciji engleskog jezika učimo reči vezane za doručak, ručak, užinu i večeru, kao i većinu hrana i pića koja se konzumiraju. Učimo kako da kažemo šta jedemo za koji obrok, a usput vežbamo i izražavanje sviđanja i nesviđanja.

U ovoj lekciji engleskog jezika za početnike učimo reči vezane za često posećena mesta (kuća, škola, posao, banka, bolnica, park, itd). Učimo i vežbamo upotrebu rečeničnih struktura uz koje možemo da pitamo gde neko ide, radi nešto ili gde se nalazi, kao i da na takva pitanja odgovorimo.

Koristeći prethodno naučenu gramatiku, učimo da pitamo kakvo je vreme danas, i da na to pitanje odgovorimo. Sav vokabular potreban za takav razgovor uči se u ovoj video lekciji.  Takođe, učimo godišnja doba, i pričamo o tome kakvo je vreme u toku svakog od njih.

Učimo rečnik vezan za dane i mesece, a zatim vežbamo upotrebu predloga za datume, dane i mesece na engleskom jeziku. Učimo da kažemo kada nam je rođendan, kada radimo/ne radimo, itd.

U ovoj video lekciji engleskog jezika za početnike učimo kako da upotrebljavamo glagol BITI u prostom prošlom vremenu, i tako govorimo o stvarima iz prošlosti. 

U ovoj lekciji učimo građenje prošlog vremena u potrvrdnom, upitnom i odričnom obliku, nakon čega vežbamo upotrebu i izgovor ovih glagola u primerima iz svakodnevnog života.

U ovoj lekciji učimo građenje prošlog vremena u potrvrdnom, upitnom i odričnom obliku kada se radi o nepravilnim glagolima, nakon čega vežbamo upotrebu i izgovor ovih glagola u primerima iz svakodnevnog života.

Nakon lekcije o pravilnim i nepravilnim glagolima u prostom prošlom vremenu na engleskom jeziku, radimo jednu proveru znanja gde možete da proverite koliko ste dobro savladali ovu oblast.

U engleskom jeziku postoji reč *there* koja se osim govorenja o mestu koristi i a postojanje nečega. U ogoj lekciji vežbamo upotrebu ove strukture i učimo kako da se pravilno izražavamo na engleskom jeziku.

U ovoj lekciji učimo reči vezane za odeću, učimo rečenice kojima je opisujemo, kao i glagole kojima možemo da objasnimo šta radimo sa odećom na engleskom jeziku. 

Ovo je glagolski oblik koji u engleskom jeziku koristimo kako bismo govorili o aktivnostima koje se upravo, ili u ovom periodu, dešavaju. U ovoj video lekciji engleskog jezika za početnike učimo kako se ovaj oblik gradi, te kroz primere iz svakodnevnog života vežbamo njegovu upotrebu, i utvrđujemo prethodno naučeno gradivo.

U ovoj video lekciji učimo razliku između ova dva glagolska oblika i vežbamo njihovu upotrebu u svakodnevnim situacijama.

U ovoj video lekciji engleskog jezika za početnike učimo kako da gradimo buduće vreme, i kako da jednostavno pričamo o planovima za budućnost.

Will i GOING TO su oblici koji se koriste kada pričamo o budućnosti. Ipak, postoji razlika u tome koliko je sigurno ili verovatno da će se nešto desiti, pa tu pravimo i razliku između ova dva oblika. U ovoj lekciji učimo da koristimo GOING TO pravilno kako bismo govorili o stvarima koje će se desiti u budućnosti.

Na ovom online času engleskog jezika za početnike učimo prideve koje svakodnevno koristimo, nakon čega učimo i da ih pravilno poredimo i koristimo te oblike u punim rečenicama.

Prilozi opisuju glagole, i koristimo ih kako bismo objasnili kako nešto radimo. U ovoj video lekciji engleskog jezika učimo korisne priloge za svakodnevnu komunikaciju, i vežbamo njihovo korišćenje u rečenicama.

Kada na engleskom jeziku govorimo o aktivnostima koje su počele u prošlosti, nastavile do sadašnjeg trenutka, još traju i postoji mogućnost da će nastaviti i u budućnosti, koristimo Present Perfect kako bismo to jasno izrazili. U ovoj lekciji učimo kako da se pravilno izrazimo koristeći ovaj oblik, nakon što naučimo njegovo građenje i glagol BE u adekvatnom obliku.

U ovoj lekciji fokusiramo se na pravilne i nepravilne glagole u adekvatnom obliku, na engleskom jeziku. Zatim, koristimo znanje o građenju ovog glagolskog oblika koje smo stekli u prethodnoj lekciji kako bismo postavljali pitanja i odgovarali na njih. 

U ovoj oblasti zajedno čitamo tekstove prikladne za ovaj nivo, u cilju obogaćivanja vokabulara, vežbanja pravilnog izgovaranja reči i korišćenja intonacije. Nakon čitanja, proveravamo razumevanje kroz odgovaranje na određena pitanja vezana za tekst. 

Kroz diktate vežbate slušanje i pravilno pisanje onoga što čujete. 

Na samom kursu dobijate 5 obakvih vežbi kao bonus, ali možete dokupiti još ukoliko želite, nakon iskorišćenja bonusa.Uz svaki nivo dobijate bonus od 5 govornih vežbi u vrednosti od 4000 RSD.

Kako ove vežbe izgledaju? 
Dobijate 5 tema, uz objašnjenja šta se od Vas očekuje, tj kako je potrebno da ih obradite. Snimate sebe u audio ili video formatu govoreći o toj temi 2-5 minuta, šaljete video nama, nakon čega dobijate povratnu informaciju i ispravke grešaka, kao i savete za unapređenje govorne komunikacije, u video formatu. Uz ove vežbe  svoj napredak ćete učiniti dodatno interesantnim i efikasnim.

Nakon iskorišćenja bonusa, možete i dokupiti još govornih vežbi (cena jedne je 800 RSD)

Polaznici koji uspešno polože testove dobijaju sertifikat o uspešno završenom kursu "Engleski za početnike"

Da li je video kurs "Engleski za početnike" za vas?
Jeste ako

1

Početnik ste ili želite da obnovite početni nivo

2

Možete da učite samostalno i znate da koristite internet i pametne uređaje

3

Ne želite da gubite vreme, novac ni živce. volite efikasnost.

Nije ako

1

Niste spremni da uložite (vreme, novac i pažnju) u svoj napredak.

2

Ne snalazite se sa pametnim uređajima.

3

Kupili biste kurs, ali biste odlagali početak učenja dok ne bude "pravi trenutak."

Želite da počnete sa učenjem?
Koraci su sledeći:

1

Odaberite opciju "Kupite kurs"

Ovo dugme odvešće Vas na mesto gde možete da izvršite uplatu za kurs. Potrebno je da u polje za imejl adresu unesete gmail kako biste bez poteškoća mogli da pristupate i učestvujete na kursu.

2

Dobićete pristup kursu i bonus aktivnostima

Po uplati dobićete trajan pristup kursu i svim bonus aktivnostima. Takođe ćete dobiti pristup svim dodatnim lekcijama koje u budućnosti budu postavljene, bez dodatne naplate. 

3

Započnite svoj napredak

U roku od najviše 24 sata od uplate možete početi svoj napredak i učiti kada god i gde Vama odgovara. 

Naši zadovoljni polaznici

Više od
450 polaznika je privuklo bolje poslovne i životne prilike uz nas!

Pridružite im se i počnite danas da radite na svom boljem sutra.

Branka Jović
Inženjer projektnog menadžmenta, Srbija
Opširnije
Jelena je izuzetno profesionalna, uvek nasmejana i spremna da motiviše i one koji nemaju često mogućnost za komunikaciju na engleskom jeziku. Pohađanje njenih kurseva je osveženje kako za engleski jezik tako i za motivaciju i želju za većim radom na sebi. Profesor bez konkurencije.
Jelena Kukoleča
Web Developer, Holandija
Opširnije
Do škole JCR došla sam po preporuci. Pošto radim na inostranom tržištu, visok nivo poznavanja engleskog jezika mi je više nego potreban, a škola Jelene Ćirić Rapoš mi je pomogla da taj nivo i dostignem. Časovi su veoma kvalitetni, zanimljivi, interaktivni i prilagođeni Vašim potrebama i Vašim ciljevima. Ja bih ovu školu engleskog jezika preporučila svima koji želel da usavrše svoj engleski jezik uz fantastičnog predavača.
Valentina Macura
Trgovac, Švedska
Opširnije
Moja iskrena preporuka Jelene C.R. Ima fenomenalne vestine prenošenja znanja, svaki čas je bio zanimljiv i drugaciji i najvažnije dogodio se vidni napredak mog engleskog jezika. Profesionalna, savesna i talentovani ekspert engleskog jezika i sigurna sam da ce svako ko sa njom bude radio podici svoje znanje na zavidan nivo.
Marija Mirić
Hemičar, Srbija
Opširnije
Iskrena preporuka za Jelenu C. R., koja je izuzetno strucna i profesonalna. Svaki cas je drugaciji i zanimljiv, nedoumice se vrlo brzo i lako razjasne i razrese. Buduci da se insistira na pravilnom izgovoru i intonaciji, smatram da je ovo najbolji nacin ucenja jezika. Zahvaljujuci prijatnoj atmosferi, pohadjanje casova je pravo uzivanje!
Ella Polak
Management and Sales Assistant, Srbija
Opširnije
Na kursu poslovnog engleskog jezika u JCR English vidim napredak svojih veština na svakom času. Za mene je velika prednost u tome da je časove moguće imati bilo gde, i da su prilagodljivi mojim potrebama. Nekada nije lako, ali nikada nije dosadno. Bila sam na više kurseva engleskog jezika, ali mogu da kažem da sam ovim najviše zadovoljna, i preporučila bih JCR English svima koji žele da nauče poslovni engleski jezik i oslobode se u formalnoj komunikaciji sa klijentima i partnerima iz inostranstva.
Marija Milekić
Suvlasnik kompanije, Srbija
Opširnije
JCR English je online centar za učenje engleskog jezika gde ja učim poslovni engleski. Rado sam preporučila svojim dobrim prijateljicama da se upišu na nastavu, što su i uradile posle probnog časa. Zadovoljna sam kursom, i kada završim ovaj na kom sam trenutno, želim da nastavim da napredujem. Pored sticanja znanja, veština i samopouzdanja u komunikaciji na engleskom, uživam u vremenu provedenom na času jer je atmosfera uvek opuštena, vedra, a časovi zanimljivi.
Milica Kezović
Ekonomista, Srbija
Opširnije
Iskrena preporuka za JCR English online kurseve i profesorku Jelenu. Kurs poslovnog engleskog je lepo osmišljen, časovi su zanimljivi. Pored učenja jezika, učimo i poslovni bonton i lepo ponašanje u određenim poslovnim situacijama. Profesorka Jelena je dosta posvećena i detaljna. Zna kako da se posveti svakom pojedincu, dobar je pedagog i lepo prenosi znanje. Dobra stvar je i besplatan probni čas na kome možete videti da li vam ovakav način nastave odgovara. Prednost ovog vida nastave je to što imate video koji možete da preslušate i ne gubite vreme na prevoz.
Milica Mašić
Menadžer za kontrolu kvaliteta, Srbija
Opširnije
Topla preporuka za kurs poslovnog engleskog. Pored učenja engleskog jezika učimo kako da se ponašamo u svakodnevnim situacijama na poslu. Na časovima je odlična atmosfera. Nastavnica Jelena je veoma profesionalna i prijatna, trudi se da se svima jednako posveti i tačno zna gde svakom od nas treba više pažnje posvetiti. Stalo joj je do napretka svakog pojedinca. Odlična stvar je što za svaki čas imamo snimak i tako sami možemo da ponovimo gradivo i da pratimo svoj napredak.
Franciška Drobnjik
Menadžer ugostiteljskog objekta, Srbija
Opširnije
Moja iskrena preporuka za stvarno savrsenog i predavača, koja odlicno prenosi znanje engleskog jezika. Vrlo dobro motivira ucenike i trudi se da vam bude sto pristupacnija oko bilo kojih nejasnoca i da bi sto bolje savladali gradivo. Prezadovoljna sam ❤️👍
Marija Stojanović
Ekonomista, Srbija
Opširnije
Draga Jelena, Ovim putem ću prvo izraziti zahvalnost za sav trud kojim doprinosiš da nam je učenje sa tobom fenomenalno. Test kviz koji si napravila mi se jako dopao, prvenstveno što materijal na video časovima je kratak, koncizan ali najbitnije sve je obuhvaćeno. Takođe postavljeni zadaci su jasni i već pri prvom pregledu možeš i sam sebe da oceniš sa znanjem, a najbolje je što možes i nakon urađenog testa da sebe i iskontrolišeš. Preporučila bih svakako svima koji žele da napreduju, a i kao i zabavu u kojoj možeš da se opustiš, a uz to i naučiš. Ukoliko imate strah od nepoznatog tu je tim iz JCR English koji ce Vam pomoći da ga savladate. Sve najbolje Vam želim u narednim angažovanjima i prenošenju znanja svim polaznicima. Veliki pozdrav!
Ana Vrenčev
za video kurs engleskog jezika za početnike
Opširnije
Sve je lepo objašnjeno, meni je čak i prijatan tvoj glas sto mi je jako i bitno pošto te slušam. I ovo stvarno mnogo znači ljudima koji bih hteli ubrzano da nauče neke osnove engleskog jezika. Sve u svemu… Samo pozitivni komentari…
Milena Marković
za video kurs engleskog jezika za početnike
Opširnije
Video kurs engleskog jezika za početnike mi odgovara, odličan je, informativan… Dobro objašnjavate, lako se može razumeti, za početnike je sasvim u redu, zamerki za sada nemam.
Milica Lazović
za video kurs engleskog jezika za početnike
Opširnije
Engleski sam učila kroz školovanje, ali uvek sam imala osećaj da mi gramatika nije dovoljno dobra, a vokabular nije dovoljno bogat. Kroz video kurs engleskog jezika za početnike podsetila sam se onog što sam znala, i naučila neka nova znanja potrebna za svakodnevnu komunikaciju. Sada mogu sa više samopouzdanja da učestvujem u konverzaciji na engleskom jeziku.
Branka Jović
za video kurs engleskog jezika za početnike
Opširnije
Nisam početnik, ali na ovom kursu sam se podsetila nekih gramatičkih struktura i reči koje sam zaboravila. Ovaj video kurs engleskog jezika koristim kao dopunu konverzacionom kursu poslovnog engleskog jezika, i zadovoljna sam, pogotovu što je sve objašnjeno na način koji svako može da razume.
Nataša Koljenšić
Softverski inženjer, Srbija
Opširnije
Do sada sam pohađala bar deset kurseva engleskog jezika u periodu od preko 30 godina. Utisci sa ovog poslednjeg su izuzetni , najbolji do sada . Profesorica je izuzetno kulturna, vesela, širi pozitivnu energiju i spremna je da nam pomogne kako na času tako i van njega. Svakom preporučujem ovaj kurs i JCR školu engleskog jezika.
Prethodna
Sledeći

NEŠTO O NAMA

JCR English nastao je 11. Oktobra 2018. godine iz želje da se standard edukacija koji smo pružali i održavali na inostranom tržištu ustali i u našem regionu.

Osnovala ga je Jelena Ćirić Rapoš – master profesor engleskog jezika, Master NLP Practicioner, internacionalno sertifikovani stručnjak za verbalnu i neverbalnu komunikaciju, i tokom godina obučila još nekoliko odličnih diplomiranih i master profesora za rad po metodama koje su nesvakidašnje u Srbiji i regionu, a preko potrebne za efikasno savladavanja jezika – metode potpunog uključivanja polaznika u nastavu, gde polaznik iz aktivnog rada, grešenja i ispravljanja grešaka najbolje upija jezik.

Tokom 4.5 godina rada na srpskom tržištu, razvili smo se u polju individualne i grupne nastave, a ono što je najbitnije Vama koji ovo čitate – osmislili smo način da video kurseve engleskog jezika učinimo takvima da na njima ne provodite vreme samo slušajući i čitajući, već aktivno učestvujete u celom procesu.

Mi cenimo otvorenu komunikaciju sa našim klijentima i saradnicima, i otvoreni smo za predloge i sugestije, posebno ako one dovode do višeg kvaliteta naših usluga.

Na našoj Instagram stranici možete videti više od 700 kratkih video lekcija kako biste se uverili u kvalitet našeg rada, a na našem YouTube kanalu možete se upoznati i sa nešto dužim formatima, i tamo možete videti lekcije, kao i savete za napredak. 

Vi pitate, mi odgovaramo!

Ovde možete naći odgovore na često postavljana pitanja vezana za engleski za početnike – video kurs.

Ako nakon čitanja svih informacija sa ove stranice imate dodatna pitanja, slobodno se možete javiti putem imejla: office@jcrenglish.com. 

Jelena Ćirić Rapoš. Ko je ona?
– Master filolog anglista sa 10 godina iskustva u pomaganju polaznicima da na najefikasniji način savladaju jezik, i 5 godina iskustva u kreiranju video kurseva prema potrebama polaznika

Za Vas je i namenjen! Apsolutno!

Kada kupite kurs, dobijate trajan pristup istom, što znači da možete da mu pristupate  kada god želite, da gledate lekcije koliko god puta želite, i da mu se vratite i nakon nekoliko godina, ako budete želeli.

Ukoliko u roku od 15 dana uvidite da Vam kurs ne odgovara, i detaljno objasnite razlog svog nezadovoljstva, a naša pomoć to nezadovoljstvo ne otkloni, sav uplaćeni novac biće Vam refundiran. 

Možete kupiti paket kurseva i tako osigurati nemalu uštedu. Više o paketima saznajte na jcrenglish.com/video-kursevi

Nakon online kursa „Engleski za početnike“, možete nastaviti na isti način sa učenjem engleskog jezika na A2, B1 i B2 nivoima. Možete se odlučiti i za individualnu (uz ili bez video kursa na narednom nivou) ili grupnu nastavu engleskog jezika, u zavisnosti od Vaših potreba, želja, ciljeva i mogućnosti.

Spremni ste da pokrenete svoj napredak?

Kupite video kurs  engleskog jezika za početnike i počnite sa učenjem odmah. 

Potražite nas na Google-u i pročitajte više recenzija. 

Šta kažu naši polaznici?

Marija Stojanović

Draga Jelena,

Ovim putem ću prvo izraziti zahvalnost za sav trud kojim doprinosiš da nam je učenje sa tobom fenomenalno. Test kviz koji si napravila mi se jako dopao, prvenstveno što materijal na video časovima je kratak, koncizan ali najbitnije sve je obuhvaćeno. Takođe postavljeni zadaci su jasni i već pri prvom pregledu možeš i sam sebe da oceniš sa znanjem, a najbolje je što možes i nakon urađenog testa da sebe i iskontrolišeš. Preporučila bih svakako svima koji žele da napreduju, a i kao i zabavu u kojoj možeš da se opustiš, a uz to i naučiš. Ukoliko imate strah od nepoznatog tu je tim iz JCR English koji ce Vam pomoći da ga savladate. Sve najbolje Vam želim u narednim angažovanjima i prenošenju znanja svim polaznicima.
Veliki pozdrav!

Ana Vrenčev

Sve je lepo objašnjeno, meni je čak i prijatan tvoj glas sto mi je jako i bitno pošto te slušam. I ovo stvarno mnogo znači ljudima koji bih hteli ubrzano da nauče neke osnove engleskog jezika.
Sve u svemu… Samo pozitivni komentari…

Milena Marković

Video kurs engleskog jezika za početnike mi odgovara, odličan je, informativan… Dobro objašnjavate, lako se može razumeti, za početnike je sasvim u redu, zamerki za sada nemam.

Milica Lazović

Engleski sam učila kroz školovanje, ali uvek sam imala osećaj da mi gramatika nije dovoljno dobra, a vokabular nije dovoljno bogat. Kroz video kurs engleskog jezika za početnike podsetila sam se onog što sam znala, i naučila neka nova znanja potrebna za svakodnevnu komunikaciju. Sada mogu sa više samopouzdanja da učestvujem u konverzaciji na engleskom jeziku.

Branka Jović

Nisam početnik, ali na ovom kursu sam se podsetila nekih gramatičkih struktura i reči koje sam zaboravila. Ovaj video kurs engleskog jezika koristim kao dopunu konverzacionom kursu poslovnog engleskog jezika, i zadovoljna sam, pogotovu što je sve objašnjeno na način koji svako može da razume.

Praznično poklanjanje se nastavlja!

Poklon video kurs

Creative Vocabulary Acquisition (Kreativno usvajanje vokabulara)

Uz svaki kupljen video kurs na B1 ili B2 nivou u toku Januara.