fbpx

Opšti uslovi korišćenja

Osnovni podaci o firmi:

JELENA ĆIRIĆ RAPOŠ PR OSTALO OBRAZOVANJE JCR ENGLISH VETERNIK
Dragoslava Srejovića 59/321203 Veternik
Matični broj 65181754
PIB 111086989
Šifra delatnosti: 8559
Delatnost: Ostalo obrazovanje JCR English je poreski obveznik koji nije u sistemu PDV-a
PDV nije obračunat u skladu sa članom 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Dodatne informacije o uslugama

Detaljnije informacije o uslugama, sadržaju, nameni i druge informacije, su navedene u tekstu na stranici samih usluga.

Cena

Prikazana cena svake usluge je u dinarima (RSD) bez uračunatog PDV-a. U slučaju sniženja cene usluge, prikazana je prethodna cena usluge koja je precrtana, kao i nova cena koja je važeća.
Cene svih proizvoda se formiraju i menjaju u skladu sa poslovnom politikom, bez obaveze prethodne najave.
S obzirom da trenutak potvrde kupovine može biti i više dana nakon ubacivanja proizvoda u korpu, cene svih proizvoda koji su ubačeni u korpu se ažuriraju u trenutku potvrde kupovine, pa je konačnu cenu koja će biti obračunata uvek potrebno proveriti u specifikaciji prilikom potvrde kupovine.

Unos podataka za isporuku

Prilikom potvrde kupovine, obaveza kupca je da unese tačne podatke za isporuku usluge: ime i prezime, adresu (ulica i tačan broj), kontakt telefon na kome su dostupni i e-mail.
Svi podaci o kupcima se prikupljaju, čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Plaćanje

Klijenti plaćanje mogu obaviti na sledeće načine:

  • plaćanje platnim karticama onlajn
  • plaćanje uplatnicama/onlajn bankarstvom

Plaćanje platnim karticama Maestro, Visa, MasterCard, Dina i American Express je realizovano u saradnji sa Banca Intesa AD Beograd i obavlja se na posebnoj stranici jednostavnim unosom podataka sa vaše platne kartice.
Nakon što unesete podatke o kartici i potvrdite plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je vaša porudžbina odobrena i u procesu pripreme za isporuku.
U skladu sa Ugovorom sa Banca Intesa ad Beograd, procesorom platnih kartica, podaci o platnim karticama koje kupac unosi prilikom plaćanja nisu dostupni našem sistemu.
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Dostava usluge

Najkasnije 24 sata nakon evidentirane uplate, kupcu se putem imejla dostavlja poziv za pristup svim materijalima za rad na uplaćenom kursu.
Termini za individualni časove, radionice i grupne kurseve dogovaraju se sporazumno, u smislu preciziranja tačnih termina. Moguće je prvo dogovoriti termine, i nakon toga izvršiti uplatu.

Izmena i otkaz porudžbine

Kupci mogu izmeniti ili potpuno otkazati porudžbinu u bilo kom trenutku nakon potvrde porudžbine do trenutka početka korišćenja online kurseva bez bilo kakvih dodatnih troškova. Za svaku izmenu ili otkaz najbolje je da nas kontaktirate što pre mailom na adresu jelena.c.rapos@gmail.com

Politika reklamacije

Ukoliko kupac nije zadovoljan uslugom koja mu je isporučena, može uložiti žalbu, odnosno reklamirati uslugu.
U slučaju video kurseva, reklamacija je moguća najkasnije 15 dana od dana odobravanja pristupa kursu. Da bi se reklamacija uvažila, potrebno je navesti čime tačno kupac nije zadovoljan, odnosno na koji način kurs nije ispunio očekivanja.
U slučaju individualne i grupne nastave, kao i radionica, reklamaciju je potrebno uložiti najkasnije 24 sata od održanog prvog časa/radionice, i detaljno objasniti šta je uzrok nezadovoljstva.
Reklamacija se može prijaviti na email: jelena.c.rapos@gmail.com
Potrebno je da reklamacija sadrži: identifikacione podatke o kupcu (ime i prezime, e-mail adresu koja je prijavljena prilikom porudžbine), broj porudžbine, kao i detaljan opis u čemu se sastoji reklamacija.
JCR English pristupa rešavanju svake reklamacije odmah po prijemu, ali u zavisnosti od sadržaja reklamacije i potrebe da se istraži više činilaca, krajnji rok za odgovor na reklamaciju je 7 dana od dana prijema reklamacije.
Nakon uvažavanja reklamacije i kada se utvrdi da su ispunjeni gore navedeni uslovi za reklamaciju, JCR English će kupcu, ukoliko je saglasan, izvršiti modifikaciju/zamenu ili ukoliko kupac želi povraćaj novca JCR English će izvršiti povraćaj na isti način na koji je izvršena uplata i to u celosti iznosa koliko je plaćen proizvod.
Osnovno načelo kojim se JCR English rukovodi u rešavanju reklamacija je načelo dobrog trgovca koji brine o zadovoljstvu svojih kupaca.

Kontakt podaci

Slobodno nas kontaktirajte putem email adrese: office@jcrenglish.com ili pozovite broj telefona: 066 5329588

Povraćaj novca

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, JCR English je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zaštita intelektualne svojine

Kupac se obavezuje da pristup platformi na kojoj se nalaze kursevi i drugi materijali, kao ni i snimke časova/radionice ne deli sa drugim osobama zbog etike, autorskih prava i zaštite intelektualne imovine.

Zaštita privatnosti Kupaca

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka o kupcima se obavlja u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti). Prilikom registracije kupaca obevezno se unose samo neophodni, osnovni podaci o kupcima i podaci neophodni za uspešnu realizaciju naše usluge. Dodatne podatke koji su potrebni za bolje informisanje kupaca i kreiranje posebnih, prilagođenih ponuda, kupci unose opciono. Kupci u svakom trenutku mogu izmeniti ili obrisati neki od podataka koji su uneli ili zatražiti brisanje svih ličnih podataka koje su uneli i koji se čuvaju u našem sistemu. Svi podaci o kupcima i porudžbinama se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni, kao i poslovni partneri kojima zbog obavljanja posla budu dostupni ovi podaci, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Praznično poklanjanje se nastavlja!

Poklon video kurs

Creative Vocabulary Acquisition (Kreativno usvajanje vokabulara)

Uz svaki kupljen video kurs na B1 ili B2 nivou u toku Januara.