U školi po imenu Likeshuo (ranije poznata kao Meten), tokom poslednje 3 godine rada zadržao se uspeh od 5 zvezdica zahvaljujući zadovoljstvu učenika, kao što se može videti na slici iznad. Oblast rada sa učenicima je poslovni i opšti engleski jezik.

Slika iznad prikazuje uspeh od 1. Maja 2018. do 2. Januara 2019. godine u obrazovnom centru WEBI (Web International English).

U kompaniji First Future, u kojoj nastavnica Jelena Ćirić Rapoš predaje (učenicima poznata kao Lena), svakog meseca ocenjuje se performans na četiri nasumično odabrana časa. Na slici iznad može se videti ocena koju je nastavnica dobila od strane osoblja zaduženih za kontrolu kvaliteta.

Ukoliko izaberete jedan od naših kurseva, izabraćete kvalitet i najbolju uslugu!