Naučite kako da: 
✔️Profesionalno predstavite sebe, svoju firmu i proizvod/uslugu
✔️Uspešno obavljate telefonske razgovore
✔️Sa jasnoćom komunicirate sa poslovnim partnerima i klijentimaEngleski za uspešnu poslovnu komunikaciju – Online konverzacijski kurs poslovnog engleskog jezika


✔️Pročitate i razumete poslovni email i odgovorite na isti
✔️Napišete izveštaj na poslu
✔️Održite sastanke i prezentacije na engleskom i aktivno učestvujeteUvećajte svoje šanse za dobijanje posla iz snova – u zemlji ili inostranstvu.

✔️Koristite prikladan i efektivan govor tela
✔️Govorite o svom obrazovanju, radnom iskustvu i svojim poslovnim planovima sa samopouzdanjem i lakoćom

Engleski jezik za razgovor za posao

Naučite kako da: 


✔️Napišete CV na engleskom
✔️Napišete propratno pismo na engleskom
✔️Predstavite se profesionalno
✔️Odgovorite prikladno na pitanja postavljena na razgovoru

✔️i mnogo drugih korisnih znanja!Unapredite svoje (međunarodno) poslovanje unapređivanjem svojih veština.

Engleski za međunarodnu trgovinu

Naučite da:

✔️Razumete trendove u međunarodnom poslovanju i razgovarate o njima

✔️Tečno komunicirate sa partnerima šrom sveta u pisanom i govornom obliku

✔️ Koristite svoje kompetencije kako biste svoje poslovanje podigli na viši nivo.

Steknite znanja i komunikativne veštine koje će vam omogućiti da svoj rad proširite i na inostrano tržište.

Engleski za medicinske stručnjake

Naučite da:
✔️ Razumete pacijente kada vam govore o svojim simptomima
✔️ Date dijagnozu i prepišete tretman na engleskom jeziku
✔️ Tečno komunicirate sa kolegama iz inostranstva.
✔️Razumete i tečno koristite medicinsku terminologiju u komunikaciji

Steknite komunikacijske veštine koje će vam omogućiti efikasniju saradnju sa stranim klijentima, ili vam pomoći da dobijete posao u inostranoj kompaniji.

Engleski za IT stručnjake

Naučite da:


✔️ Uspešno i tečno komunicirate sa inostranim klijentima i partnerima u vezi sa vašom oblasti poslovanja
✔️ Razumete zahteve klijenata i odgovorite na njih
✔️ Pregovarate o uslovima saradnje
✔️ Uspešno koristite terminologiju i izraze iz oblasti IT industrije

U današnje vreme, sve više ljudi se odlučuje za rad u inostranstvu.
Povećajte svoje šanse da dobijete dobar posao u ugostiteljstvu tako što ćete poboljšati svoje kokmunikacijske veštine.

Engleski za rad u ugostiteljstvu

Naučite da:
✔️ Uslužite mušterije/klijente pristojno i prikladno

✔️ Predstavite ponudu hotela/restorana/kafića

✔️ Sa lakoćom komunicirate sa kolegama, gostima i nadređenima